Regulamin

Home » Regulamin Zen-Yoga

Regulamin

Zen-Yoga

§ 1. Karnety i opłaty

 1. W zajęciach grupowych mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Karnet jest imienny z określonym terminem ważności i jednocześnie stanowi dowód wpłaty.
 2. W celu rezerwacji miejsca należy wykupić karnet, który jest ważny 30 dni od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach.
 3. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega automatycznemu przedłużeniu. W przypadku nieobecności, można uczestniczyć w zajęciach w innym terminie w trakcie obowiązywania karnetu, pod warunkiem wolnego miejsca na sali lub dołączyć on – line na platformie zoom.
 4. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 5. Zajęcia indywidualne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i trwają 60 min. Opłatę należy uiścić w studio lub przelewem na konto ZEN –  YOGA. W przypadku odwołania przez Klienta zajęć 12 godz. przed ustalonym terminem, obowiązuje 100% opłata, chyba że odbędą się innego dnia w ramach tego samego tygodnia.

§ 2. Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

 1. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć, nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 2. Na salę ćwiczeń wchodzimy bez obuwia oraz wyciszamy/wyłączamy telefony.
 3. Praktykę jogi odbywamy minimum 2 godz. po spożyciu lekkiego posiłku. Rekomenduje się podczas zajęć wstrzymanie się od picia jakichkolwiek płynów.
 4. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do poinformowania o tym nauczyciela bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, w przeciwnym razie ZEN – YOGA nie bierze odpowiedzialności za negatywne dla zdrowia skutki ćwiczeń.
 5. Osoby z problemami zdrowotnymi lub kobiety w ciąży mogą ćwiczyć tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku wystąpienia podczas zajęć złego samopoczucia, należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym nauczyciela.
 6. ZEN – YOGA Studio nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez szkołę.
 7. W czasie menstruacji zaleca się nie wykonywanie asan odwróconych oraz skrętów.
 8. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przechowywanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i przepływu danych osobowych.
Call Now Button